วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นักศึกษา “รปศ.” มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวิดีโอสั้นเผยเพร่ภารกิจกองทุนยุติธรรม

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม นักศึกษาหลักสูตร รปศ. คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอสั้นเผยเพร่ภารกิจกองทุนยุติธรรม หัวข้อ “4 ภารกิจกองทุนยุติธรรม…เพื่อประชาชน” รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปศ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ทีม “โนราห์มาบอก” ได้แก่ นางสาวสุชาวลี ยิ่งคง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเผยเพร่ภารกิจกองทุนยุติธรรม หัวข้อ “4 ภารกิจกองทุนยุติธรรม…เพื่อประชาชน” ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยมี ผศ.ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์ อาจารย์ ชญานิษฐ์ ตุเทพ เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลในการทำคลิปวิดีโอ