วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัลทีม The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีม “นกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม” เจ้าของไอเดียพัฒนานกกระทาแช่แข็งพร้อมปรุง ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เข้ารับโล่เกียรติคุณทีม The best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำคณะนักศึกษาทีม “นกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม” ซึ่งพัฒนานกกระทาแช่แข็งพร้อมปรุง มี ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ และ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วย นายสุนทร นิยมยาตรา เจ้าของฟาร์มนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม อ.สิงหนคร จ.สงขลา เข้ารับโล่เกียรติคุณทีม The best ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมี นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ทีมนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่ง และกลุ่มองค์กรชุมชน 411 ชุมชนทั่วประเทศ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลแบ่งออกเป็น รางวัล Best of the best จำนวน 6 ทีม 6 ประเภท (กินดี อยู่ดี สวยดี ดูดี รักษ์ดี และ คิดดี) และ รางวัล The Best อีก 50 ทีม โดยสามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความแปลกใหม่ ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกองค์กรชุมชน