วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นศ.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา” ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาค ประกวดไอเดียธุรกิจโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา” ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาค ประกวดไอเดียธุรกิจโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 ระดับมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ทีม Devty skru ซึ่งประกอบด้วย นายณัฐธีรา เย (ฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์) นายศรีสุภัทรเดช บุบผา (ฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์) นายนิธิศักดิ์ นพรัตน์ (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์) นายพชร กาญจนเพชร (ฝ่ายการตลาด) และ นายเทวราช นารีพล (ฝ่ายติดต่อประสานงาน) โดยมี อาจารย์ภาณุกร ภูริปัญญานันท์ เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาค โครงการประกวดไอเดียธุรกิจ จากผลงาน “ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา” ในการแข่งขัน Ideation Incentive Program (IDEA) โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 ระดับมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ (Mini R2M) รอบนำเสนอผลงานระดับมหาวิทยาลัย

 นายณัฐธีรา เย ตัวแทนนักศึกษาทีม Devty skru กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจมากที่ได้เป็นก้าวเล็กๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อปูทางให้คนรุ่นต่อไปได้มีย่างก้าวที่ใหญ่ขึ้นตามมา พวกตนจะพยายามทำให้เต็มที่ในรอบต่อไป