วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Nirantar 2020

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จำนวน 2 คน คือ นางสาวมาเรียม สืบเหม และ นางสาวศศิมา เร๊ะดุมหลี ภายใต้การควบคุมดูแลของ อาจารย์วารี แสงสุวอ อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Nirantar 2020 2nd Online International Art Exhibition