วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับใบรับรอง COVID Free Settingดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับใบรับรอง COVID Free Setting ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 14 มี.ค. 65 ถึง 27 มี.ค. 65) โดยศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting โดยการประเมินสถานประกอบกิจการตามมาตรการ COVID Free Setting ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานลูกจ้าง รวมถึงผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่