วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และสายการบิน จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 14.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และสายการบิน ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร โดยผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทยและร่วมกันประดิษฐ์กระทงพร้อมแจกให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่