วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สนับสนุนงบประมาณ และกระเป๋าเป้ให้กับโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ ตามแผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 9 มีนาคม 2565 (เวลา 10.00 น.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และกระเป๋าเป้ AOT จำนวน 200 ใบ เพื่อร่วมกับกองบิน 56 และ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดสร้างถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำให้แก่ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ ตามแผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือประชาชน (การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) โดย นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีมอบถังบรรจุน้ำฯ ณ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา