วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับ กองบิน 56 และ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และชุมชนในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 (เวลา 10.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมพิธีมอบถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำและสิ่งปลูกสร้างถาวรให้กับโรงเรียนวัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2567 ของกองบิน 56 ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับ กองบิน 56 และ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดสร้างฯ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และชุมชนในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)