วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารผู้โดยสาร ฯ

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (จิตอาสาพัฒนา ช่วยประชาชน) โดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 (ผบ.พล.พัฒนา 4) ให้การสนับสนุน การเข้าดำเนินการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยชุด PPE. กองพลพัฒนาที่ 4 ฉีดพ่นไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 0.5% ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พื้นที่บริเวณ Sorting area หน้าชานชาลา อาคาร 1 ไปจนถึง อาคาร 2 ห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ (จุดปฏิบัติงานด่านตรวจคนเข้าเมือง) และพื้นที่ภายนอกส่วนงานต่าง ๆ ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณทางเดิน ห้องน้ำ ลิฟต์ บันไดเลื่อน และพื้นผิวในทุกจุดสัมผัส รวมถึงอุปกรณ์ด้านการตรวจค้น ถาดวางสัมภาระ และรถเข็นกระเป๋า แบบ Deep Cleaning เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่