วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จับมือกับกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (จิตอาสาพัฒนา ช่วยประชาชน) โดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 (ผบ.พล.พัฒนา 4) ให้การสนับสนุน การเข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยชุด PPE. กองพลพัฒนาที่ 4 ฉีดพ่นไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 0.5% ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริเวณชานชาลา และอาคารสำนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการและสายการบิน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่