วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการใช้อาวุธปืนพกประจำกายในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน”

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการใช้อาวุธปืนพกประจำกายในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ทหญ. โดย ฝพค. ร่วมกับ สรภ.ทหญ. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน จำนวน 62 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2566 ณ สมาคมกีฬายิงปืนตำรวจสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทหญ. มีความรู้ความชำนาญในการใช้อาวุธพกประจำกายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการทบทวนอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบติงาน รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดในแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ