วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ดำเนินการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (จิตอาสาพัฒนา ช่วยประชาชน) โดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 (ผบ.พล.พัฒนา 4) ให้การสนับสนุน การเข้าดำเนินการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยชุด PPE. กองพลพัฒนาที่ 4 ฉีดพ่นไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 0.5% ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณโดยรอบอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ พื้นที่บริเวณ Sorting area หน้าชานชาลา อาคาร 1 ไปจนถึง อาคาร 2 ห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ (จุดปฏิบัติงานด่านตรวจคนเข้าเมือง) และพื้นที่ภายนอกส่วนงานต่าง ๆ ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่