วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้บริการตรวจบัตรโดยสารด้วยตนเอง ทั้งข้อความ “ภาษาไทย อังกฤษ และจีน” ภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 5 จุด

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยส่วนบริการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สทอ.ทหญ.) ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ แนะนำผู้โดยสาร สำหรับการให้บริการตรวจบัตรโดยสารด้วยตนเอง ทั้งข้อความ “ภาษาไทย อังกฤษ และจีน” ภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย

1. หน้าห้องจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน

2. บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารหมายเลข 1 – 15

3. บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารสายการบิน นกแอร์

4. บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท แอร์

5. บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร สายการบิน Scoot

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น