วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่สนับสนุนน้ำดื่ม AOT ให้แก่กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล เพื่อใช้ในภารกิจครัวสนาม ณ โรงพยาบาลสนามจุดที่ 2

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.)ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ. )ได้สนับสนุนน้ำดื่ม AOT จำนวน 30 โหล ให้แก่กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล เพื่อใช้ในภารกิจครัวสนาม ณ โรงพยาบาลสนามจุดที่ 2 สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา