วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรังการใช้งานแอปพลิเคชันคอหงส์สมาร์ทซิตี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นำโดยนายฤกษ์นริศ ศรีใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลโคกหล่อ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาระบบ และการใช้งานแอปพลิเคชันคอหงส์สมาร์ทซิตี้ ตามแนวทางนโยบาย “คอหงส์เมืองแห่งการเรียนรู้ สู่สมาร์ทซิตี้”ในการบริหารงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมชั้น4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์