วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมสำรวจรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ.

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ พล.ต.ท. นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมสำรวจรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์วัตถุประสงค์หลักคือเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) แก่ตัวแทนชุมชน และในช่วงบ่ายผู้ร่วมกิจกรรม ลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรท้องถิ่น ณ พุทธอุทยานสำนักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่