วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกกาแฟโรบัสต้าในระดับชุมชน ภายใต้ชื่องาน “รวมพลคนปลูกกาแฟโรบัสต้าพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นคอหงส์”

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกกาแฟโรบัสต้าในระดับชุมชน ภายใต้ชื่องาน “รวมพลคนปลูกกาแฟโรบัสต้าพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นคอหงส์” พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำทีมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นคนคอหงส์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกกาแฟโรบัสต้าคนคอหงส์ ในพื้นที่ทำการเกษตรของ นายวิชัย รัตนบูรณ์ ชุมชนบ้านในไร่ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดทำแปลงสาธิต การปลูกกาแฟโรบัสต้าระดับชุมชน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการปลูกกาแฟในท้องถิ่น ให้เป็น “กาแฟคอหงส์” เป็นพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นชาวคอหงส์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป ณ แปลงสาธิตของนายวิชัย รัตนบูรณ์ ชุมชนบ้านในไร่ เทศบาลเมืองคอหงส์