วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ทีม palm packaging มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในทีมชนะเลิศแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการและภูมิปัญญาชุมชน จัดกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเฟ้นหา 5 ทีมชนะเลิศ จาก 40 ทีม เป็นตัวแทนภาคใต้ตอนล่าง เข้าแข่งขัน U2T Hackathon ในระดับประเทศ ผลการแข่งขัน ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ติด 1 ใน 5 ทีมชนะเลิศ ของการแข่งขันกิจกรรมแฮกกาธอน คือ ทีม palm packaging จากผลงานผลิตภัณฑ์ของ palm packaging ที่มีวิธีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์จากทางปาล์มน้ำมันรายแรกในประเทศและรายแรกในจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ครอบครอง know how การแปรรูปเยื่อกระดาษจากทางปาล์มน้ำมัน เพื่อแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษชนิดต่าง ๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 45 วัน ผลิตภัณฑ์ของ palm packaging คิดมาเพื่อแก้ปัญหา 3 อย่าง ได้แก่
1) เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน
2) สร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
3) สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน