วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ทางคณะสงฆ์และมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาร่วมจัดทุนทรัพย์ เงินบริจาค 100,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลสงขลา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือโรงพยาบาลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ณ มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดย ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลสงขลา โดยในวันนี้ทางมูลนิธิฯ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมอบให้กับทางโรงพยาบาลสงขลาเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย (COVID-19)ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป