วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ทอท. สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง จัดซุ้มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯพร้อมเครื่องราชสักการะ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 64

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทอท. สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง จัดซุ้มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 64ในการนี้ ทหญ. จัดซุ้มฯ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่