วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“ทหญ. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนภายในจังหวัดสงขลา” ประจำปี 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดโครงการ “ทหญ. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา ที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของท่าอากาศยานหาดใหญ่ด้วยดีเสมอมา เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารการเดินทางและโครงการสําคัญๆ ต่าง ๆ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับท่าอากาศยานหาดใหญ่