วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.คอหงส์ เข้าหารือ มทบ.42 พัฒนาการท่องเที่ยว “เขาคอหงส์”

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ จ่าสิบเอก ฉลอง สุวรรณะ ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าพบ พลตรี ประเสริฐ กิตติรัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) พันเอก กุดั่น ทองคำ หัวหน้ากองยุทธการ พันโท อภิสิทธิ์ ฤทธิศักดิ์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ “เขาคอหงส์” ณ มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์)