วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ทม.คอหงส์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่กักตัวหลังออกจากโรงพยาบาล

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายธันยพงศ์ คงเจริญ นายกรธวัช เส้งสุย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่กักตัวหลังออกจากโรงพยาบาล จำนวน 1 ราย ณ ชุมชนบ้านคลองเตย 4