วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.คอหงส์ ลงพื้นที่ทำความสะอาดเพื่อป้องกันฯ โรคติดเชื้อ Covid-19 (ตลาดนัดเกาะหมี)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์. นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาด (Big Cleaning) พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดนัดเกาะหมี เขตเทศบาลเมืองคอหงส์