วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.คอหงส์ ลงพื้นที่ตามโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ต้านภัย COVID-19 (ชุมชนบ้านในไร่)

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดยสมาชิกสภาเทศบาล นำโดย ด.ต.ประพันธ์. อรัญดร. นายเสริม. ห่อทอง. นายเอกชัย. มากแก้ว. นายสมศักดิ์. อุไรรัตน์. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 และลงเคาะประตูบ้านเพื่อคัดกรอง/ลงทะเบียนวัคซีน ให้ความรู้กับประชาชน ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ต้านภัย COVID-19) ณ ชุมชนบ้านในไร่