วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ทม.คอหงส์ ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.64)

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและประชาชน ตระหนักถึงการต่อต้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่กำลังจะถึง (26 มิถุนายน 2564) ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์