วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.คอหงส์ ประชุมวางแผนรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมการประชุมวางแผนรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 แบบองค์รวม (แผนการดำเนินงานลงพื้นที่เฝ้าระวังโรคและลงเคาะประตูบ้านเพื่อคัดกรอง ให้ความรู้กับประชาชน ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ต้านภัย COVID-19) ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์