วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.คอหงส์ จัดโครงการชาวคอหงส์รวมใจต้านภัยโควิดร่วมสมทบทุนและบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค (บริษัท โปรเฟค คาร์ เซอร์วิส หาดใหญ่ 2016 จำกัด )

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ว่าที่ ร.อ.สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรี รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ไข่ไก่ จำนวน 10 แผง จาก บริษัท โปรเฟค คาร์ เซอร์วิส หาดใหญ่ 2016 จำกัด เพื่อสนับสนุนการเปิดครัวจัดทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยโควิด-19 ฯลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ตามโครงการ “ชาวคอหงส์ รวมใจต้านภัยโควิด”