วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ทม.คอหงส์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “กล้วยไม้คืนป่าเขาคอหงส์”

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าพื้นที่เขาคอหงส์ เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “กล้วยไม้คืนป่าเขาคอหงส์” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์

โดยการลงพื้นที่และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายส่วนราชการที่สำคัญ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา), ศูนย์ป่าไม้สงขลา, มทบ. 42 รวมถึงเครือข่ายอนุรักษ์ (นำโดยนายบุญเลิศ อินสุวรรณโณ) วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเพื่อค้นหาและรวบรวมชนิดพันธุ์พืช โดยเฉพาะกล้วยไม้ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสร้างความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ผืนป่าเขาคอหงส์