วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ทม.คอหงส์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย นางมณฑา ไชยงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง นำโดยนายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยคณะ เพื่อศึกษาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการLTC อนุกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะทำงาน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์