วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่โครงการ รพ.1000เตียง

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายนางมณฑา ไชยงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลคอหงส์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข งาน EMS และ ทีมสหวิชาชีพ อสม. CG ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เพื่อมอบวัสดุการแพทย์ อาทิเช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และอื่น ๆ จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านคลองเตย และบ้านคลองเปล ตามนโยบายโครงการโรงพยาบาล 1000 เตียง เทศบาลเมืองคอหงส์