วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.คอหงส์ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยนายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นางธภัทร ไชยทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายฐิติกรณ์ รอดคล้าย รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ตำหนักเขาน้อย จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา