วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.คอหงส์ร่วมหารือ สนง.ชลประทานที่ 16 สงขลา แนวทางการพัฒนาคลองร.6

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่างที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาริมคลองร.6 ให้เป็นพื้นที่สันทนาการ และแหล่งกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา นำโดย นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 สงขลา พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสงขลา 1 สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา