วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.คอหงส์ร่วมกับสธ.หาดใหญ่ ลงพื้นที่ตลาดนัดเกาะหมีติดตามผลการดำเนินการตามที่ได้แนะนำมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับสาธารณสุข อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามที่ได้แนะนำมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่เจ้าของแผงค้า และผู้มาซื้อสินค้าในตลาดเกาะหมี เทศบาลเมืองคอหงส์