วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ทม.คอหงส์รับมอบประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดฯ

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย” จากนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา

ผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ประเภท อปท. สะอาด โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้คะแนนการประเมิน 80 คะแนน