วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ทม.คอหงส์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สาบัน จ.ปัตตานี

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ จ่าสิบเอก ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน นำโดยนายยาการียา ดอเล๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน พร้อมคณะ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกฤษโชค ชัยพัฒนาการ จากหมู่บ้านทานตะวัน มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาดูงาน ซึ่งหมู่บ้านทานตะวันเป็นหมู่บ้านนำร่องในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางของเทศบาลเมืองคอหงส์