วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ทม.คอหงส์จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลฯ (ศปก.ทม.คอหงส์) เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองคอหงส์ (ศปก.ทม.คอหงส์) เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการการระบาดในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์