วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ทม.คอหงส์จัดประชุมประธานชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมประธานชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

โดยในวันนี้ได้มีการประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนและกรรมการชุมชน ทั้ง 30 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ที่มาจากการเลือกของชุมชนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งทุกท่านจะเข้ามาทำงานร่วมกับเทศบาลเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของแต่ละชุมชนได้ในเชิงลึก และตรงกับความต้องการของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเมืองคอหงส์ไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม