วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ทม.คอหงส์จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (อาคารสำนักงานหลังใหม่ บริเวณที่ดิน 14 ไร่)

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลนั้น

ในวันนี้ นายกเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นประธานเปิดงานและได้ให้โอวาทพนักงาน พร้อมนำกล่าวปฏิญาณแสดงเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพิธีมอบโล่รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2565 และปี 2564 พร้อมด้วยพิธีทางศาสนา และกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (อาคารสำนักงานหลังใหม่ บริเวณที่ดิน 14 ไร่) ซึ่งพนักงานทุกส่วนราชการได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน การดำเนินงานของเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นไปตามนโยบายที่ว่า “เมืองแห่งการเรียนรู้สู่สมาร์ทซิตี้” และทุกตารางนิ้วเราพร้อมดู