วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ทม.คอหงส์จัดกิจกรรมกระตุ้นวัคซีนและทำหมันสุนัขโดยรอบแก้มลิงคลองเรียน

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อ่างกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำหมันสุนัขจรจัด ซึ่งทางเทศบาล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการเร่งด่วนในทำหมันและกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจรจัดในพื้นที่ 3 กิโลเมตรจากอ่างกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนเพื่อเป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากได้มีประกาศกำหนดให้เขตท้องที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ในเขตชุมชนบ้านทุ่งโดน เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 30 ตุลาคม 2566