วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ทม.คอหงส์ขุดลอกเปิดปากท่อคูระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อาทิ ขุดลอกคูระบายน้ำถนนทวีรัตน์ ปากซอยเจียรบุญโชติอุทิศ, ขุดลอกเปิดปากท่อคูระบายน้ำปลายซอยบ้านทุ่งโพธิ์ ริมคลองแม่เรียน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ในหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมควบคุมระดับน้ำในคูคลองโดยการขุดลอกคูน้ำตามซอกซอยเล็กๆ และใช้รถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ขุดลอกคูคลองนำสิ่งกีดขวางทางน้ำออก เปิดทางน้ำให้ไหล เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้