วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.ควนลัง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์ Covid-19 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

12 ก.ค. 2021
572

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองควนลัง โดยการนำของนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้แบ่งการมอบถุงยังชีพ ออกเป็น 3 เขต โดยเขตที่ 3 นำทีมโดยดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยนายธนพล บัวทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid – 19 อยู่ในขณะนี้