วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.ควนลังร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและละศีลอดร่วมกับผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิม

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายร่อซี หนิมุสา รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยสิบตำรวจเอกสุพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย เกตุทองสง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองควนลัง ร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและละศีลอดร่วมกับผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิม ณ มัสยิดนูรุลอิสลาม (มัสยิดต้นโหนด) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา