วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

ทม.ควนลังพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน

วันที่ 31 ต.ค.65 เวลา 09.30 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมรวงข้าว เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองควนลัง เรื่องสุสานและฌาปนสถาน