วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ทม.ควนลังจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 103 ปี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง นายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเมืองควนลัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 103 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย