วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ทน.หาดใหญ่ ร่วมกับ มทบ.42กองพลพัฒนาที่ 4และกรมทหารราบที่ 5จัดกิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันภัยน้ำท่วม”รื้อ ลอก คู ระบายน้ำในเขตเทสบาลฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนาณรงค์ กองพลพัฒนาที่ 4 ร.5 พัน 1 ค่ายเสนาณรงค์ และกรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ จัด”โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4 วัน 4 เขต ภายใต้กิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันภัยน้ำท่วม” โดยมี นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

โดยโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ซึ่งวันนี้ได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ เขต 2 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 /2/3 ถนนเพชรเกษม (ตั้งแต่วงเวียนน้ำพุถึงแยกธนาคารกสิกรไทย) ถนนศุภสารรังสรรค์ (ตั้งแต่แยกถนนแสงจันทร์ถึงแยกเซี่ยงตึ้ง) นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่บริการเก็บขนสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว รวมถึงการ รื้อ ลอก คู ระบายน้ำ ทำความสะอาดเพื่อความสวยงาม (หน้าบ้านน่ามอง) ตลอดเส้นทาง และเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน
“ร่วมแรงร่วมใจ รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงคูระบายน้ำ เพื่อป้องกันภัยน้ำท่วม”