วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ทน.หาดใหญ่ ร่วมกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหารือพลิกวิกฤตขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และชมชรมไทยบริการท่องเที่ยวภูมิภาค ภาคใต้ตอนล่าง (หาดใหญ่) หารือ ทน.หาดใหญ่ พลิกวิกฤตขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่
ตามที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาด้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดภาวะการชะลอตัวทางการท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ จังหวัดสงขลานับว่าเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อการรองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่

ภาครัฐและเอกชนมีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนการรองรับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการของภาครัฐ นโยบายที่เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และตามแผนของจังหวัดสงขลาที่จะเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.หาดใหญ่ และ อ.สะเดา พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยให้มีเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดขวัยและกำลังใจในการรองรับการกลับมาของการท่องเที่ยว ภาคเอกชนจะต้องเตรียมพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้นี้

ในวันนี้ 13 ธันวาคม 2564 สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยนายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวและคณะ ได้เข้าปรึกษาหารือกับทางทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่ง พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ชญตว์ ทองมุณี เลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรี นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน พลิกวิกฤตขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่ และแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศและของจังหวัดสงขลา

โดยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และชมชรมไทยบริการท่องเที่ยวภูมิภาค ภาคใต้ตอนล่าง (หาดใหญ่) ได้เล็งเห็นจังหวัดสงขลามีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวในตลาดพรีเมี่ยม หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมแบบบูรราการต่อไป และในขณะเดียวกันที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ได้ทราบถึงมาตรการด้านสุขอนามัย (SHA, SHA+,SHA Extra plus ) เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ให้ได้มาตรฐานเป็นพื้นที่นำร่อง COVID Free Setting เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว