วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ทน.หาดใหญ่หารือเตรียมกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจาก สภ.หาดใหญ่ , สภ.คอหงส์ ตัวแทนประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (เพิ่มเติม) ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายปกครอง สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (เพิ่มเติม) ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ดังนี้
1.บริเวณทางเท้าและฝาคูระบายน้ำ ถนนเพชรเกษม หน้าวัดคอหงส์

2. บริเวณพื้นผิวถนน ทางเท้าและฝาคูระบายน้ำ ถนนเพชรเกษม ซอย 35

3. บริเวณพื้นผิวถนน ทางเท้า และฝาคูระบายน้ำ ซอย 1 โชคสมาน 5 – ซอย 7  โชคสมาน 5

4. บริเวณทางเท้าและฝาคูระบายน้ำ ถนนเสน่หานุสรณ์ (ฝั่งเซ็นทรัล)

5. บริเวณพื้นผิวถนน ถนนประชาธิปัตย์ตัดถนนเสน่หานุสรณ์

และได้พิจารณาแก้ไขจุดประกาศพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ในบริเวณถนนเพชรเกษม (หน้าโวค ถนนเพชรเกษม) ช่วงถนนเข้าโรงแรม หาดใหญ่ซิตี้ปาร์ค สองฝั่งถนน เพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยกำหนดจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าภายในเขตเทศบาล นครหาดใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ