วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ทน.หาดใหญ่ร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือดำเนินการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดสงขลาเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (1-31 ธันวาคม 2564) ใน 3 อำเภอ คือ อ.หาดใหญ่ อ.เมืองสงขลา และอ.สะเดา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดการท่องเที่ยว ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19