วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ทน.หาดใหญ่จัดอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่1

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางวาสนา เอกวงศ์ ปลัดอำเภอ อนุกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา นายสมเกียรติ บัวเหลือง ท้องถิ่นอำเภอหาดใหญ่ อนุกรรมการการเลือกตั้ง อำเภอหาดใหญ่ ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมี พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ ว่าที่ ร้อยเอกสุวิทย์ พรหมหมวก รองผอ.โรงเรียนเทศบาล1 เป็นวิทยากร